Hel och halvdags utbildningar i krishantering.
Anpassas efter önskemål och behov.
 


Utbildning i krishantering

För dig som i ditt arbete möter människor


Att ha kunskap om krishantering är viktigt både för din egen del och för att du skall förstå människor omkring dig. Att på tidigt stadium få rätt hjälp,stöd och bemötande innebär stora möjligheter att påverka individens psykiska och fysiska hälsa och därmed undvika långa sjukskrivningar.

På ett enkelt och pedagogiskt sätt får du ord, fakta och kunskap om hur människor agerar och reagerar i sorg, kris, stress, konflikt och separation. Den ger dig redskap i ditt arbete med andra människor , utan att du själv behöver bli utbränd.

Innehåll:

  • Krisprocessen- vad händer? och vad händer om någon fastnar i krisprocessen?
  • Vad kan jag göra som chef, medarbetare eller medmänniska för att stödja någon i kris?
  • Hur stress påverkar kroppen fysiskt och psykiskt.
  • Kan man hitta livet igen efter det kaos som en livskris skapar hos en människa?