Krisstöd i Halland

.

 

Att ha kunskap om krishantering är viktigt både för din egen del och för att förstå människor omkring dig.

Att få rätt stöd och hjälp på tidigt stadium kan undvika långa sjukskrivningar.

 

Att med ord, fakta och kunskap få nya verktyg att ta sig igenom  det kaos som en livskris skapar hos en människa.

 

Krisstöd i Halland har som affärside`att göra kunskapen om praktisk krishantering tillgänglig för alla människor.

krishantering